Verb patterns

Assessments zijn een momentopname en komen voort uit voorkeursgedrag. Van nature zal je altijd kiezen voor situaties die voor jou het minste energie kosten, datgene wat je meer energie kost is waar je uiteindelijk extra energie in moet steken, bijvoorbeeld een training, coaching etc..

Je bent intrinsiek gemotiveerd wanneer je iets doet dat je zelf wilt en leuk vindt om te doen. Dit doe je vanuit eigen behoeftes, waarden en interesses.

Verb patterns

When you make a sentence using two verbs, there are 4 ways that you can put the verbs together:

+ ing verb                                 I admit eating all the chocolate

+ to + verb                               I aim to eat all the chocolate

+ someone + to + verb              I told him to eat all the chocolate

+ someone + verb                     I made you eat all the chocolate

Here is a list of verbs:

+ ing verb

admit deny
appreciate resent
be used to get used to
can’t stand don’t mind
carry on keep
complete finish
consider think about
delay put off
discuss talk about
dread look forward to
fancy feel like
give up insist on
recall recollect
spend time waste time

+ to + verb

agree refuse
aim intend
appear seem
fail manage
hope long
promise threaten

+ someone + to + verb

ask beg
command / order tell
allow permit
inspire motivate
teach train

+ someone + verb

make let
 1. Now try these online exercises (https://www.ecenglish.com/learnenglish/lessons/pre-intermediate-verb-patterns )

  Taco van der Louw  Ik ben Taco van der Louw een pionier en ondernemer in hart en nieren, en wil graag mensen helpen, dat is mijn blueprint. Door persoonlijk te verbinden met mensen bereik je het meeste voor alle partijen.


  Contact Info
  • Mobile: +31653526246
  • Email: taco@up-up-go.com
  • Website: Up&Up Talent Solutions